Rejestracja

* Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką
Minimalna ilość znaków: 8
Hasła muszą być identyczne
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest bewood sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wólce, ul. Parkowa 90, 05-083 Wólka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000703302, NIP 1182157971, e-mail: info@bewood.pl.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta Kupującego) (podstawa przetwarzania danych to niezbędność do wykonania umowy oraz zgoda Użytkownika w przypadku nieoznaczonych jako obowiązkowe). Dodatkowo dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu własnych produktów Administratora (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora).
Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi realizację Zamówienia lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji zamówienia lub świadczenia usług drogą elektroniczną albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Dane osobowe użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację Zamówień przez Administratora. Takimi odbiorcami danych osobowych są m.in.: firmy kurierskie (Poczta Polska, DPD, InPost), firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Strony, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe.
Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Bezpieczne płatności:
Paczki dostarczają:
Sklep Bewood.pl prowadzony jest przez Bewood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wólce ul. Parkowa 90, 05-083,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000703302; NIP 1182157971made with ♡ in poland Copyright © Bewood 2014-2020